Høringssvar fra Senter for e-helse, Universitetet i Agder