Høringssvar fra Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser