Bruk av støtteordninger i barnehagen for familier med lavest betalingsevne

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet av TNS Gallup.

Bruk av støtteordninger i barnehagen for familier med lavest betalingsevne

 

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet av TNS Gallup.
 

Rapport (pdf)