Crossing borders - forskning om handel med kvinner

For første gang legges det frem forskningsmateriale om handel med kvinner til Norge. På oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementet har Fafo beskrevet situasjonen for utenlandske kvinner på prostitusjonsmarkedet i Oslo.

Crossing borders - Forskning om handel med kvinner

For første gang legges det frem forskningsmateriale om handel med kvinner til Norge. På oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementet har Fafo beskrevet situasjonen for utenlandske kvinner på prostitusjonsmarkedet i Oslo.

Fafo anslår at det i oktober 2003 fantes 600 prostituerte med utenlandsk bakgrunn i Oslo. Disse kom fra 40 land.