Delegasjon av departementets myndighet etter ligningsloven § 11-1 nr. 3

Fastsatt av Finansdepartementet 19. desember 2008 med hjemmel i ligningsloven § 11-1 nr. 3

I

Departementets myndighet etter ligningsloven § 11-1 nr. 3 delegeres til Skattedirektoratet.

II

Delegasjonen trer i kraft 1. januar 2009.


 

 

Til toppen