Delegasjon av departementets myndighet etter lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 6-10 nr. 4

Fastsatt av Finansdepartementet 28. mai 2008 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 6-10 nr. 4.

                                                     I

Departementets myndighet etter ligningsloven § 6-10 nr. 4 delegeres til Skattedirektoratet. Myndigheten kan delegeres videre til skattekontoret.

                                                    II

Delegasjonen trer i kraft 1. september 2008.

 

Tilhørende lov

Til toppen