Delegasjon av departementets myndighet til å utøve statens partsstilling i saker om fastsettelse av arveavgift

Fastsatt av Finansdepartementet 19. desember 2008.

I

Skattedirektoratet delegeres alminnelig partsstilling (full prosessuell handleevne) i saker om fastsettelse av arveavgift, herunder saker der verdsettelse av avgiftspliktige midler eller fradragsposter prøves ved rettslig skjønn, samt kompetanse til å motta og vedta forkynnelse av stevning etter domstolloven § 191.

Ved spørsmål om statens anke til Høyesterett skal departementet konsulteres før direktoratets avgjørelse treffes.

II

Delegasjonen har virkning fra 1. januar 2009. Fra samme tidspunkt oppheves Finansdepartementets delegasjon til Skattedirektoratet 26. september 2005 nr. 1093.


 

Til toppen