Delegasjon av departementets myndighet til å nedsette eller frafalle skatte- og avgiftskrav

Fastsatt av Finansdepartementet 19. desember 2008 med hjemmel i arveavgiftsloven § 46 annet ledd, ligningsloven § 9-12 nr. 1, svalbardskatteloven § 5-3 første ledd og folketrygdloven § 24-4 sjette ledd.

Fastsatt av Finansdepartementet 19. desember 2008 med hjemmel i arveavgiftsloven § 46 annet ledd, ligningsloven § 9-12 nr. 1, svalbardskatteloven § 5-3 første ledd og folketrygdloven § 24-4 sjette ledd. 

I

Finansdepartementets myndighet til å nedsette eller frafalle skatte- og avgiftskrav etter arveavgiftsloven § 46 annet ledd, ligningsloven § 9-12 nr. 1, slik den vil lyde fra 1. januar 2009, svalbardskatteloven § 5-3 første ledd, slik den vil lyde fra 1. januar 2009 og folketrygdloven § 24-4 sjette ledd, slik den vil lyde fra 1. januar 2009, delegeres til Skattedirektoratet.

II


Delegasjonen trer i kraft 1. januar 2009.

 

Til toppen