Delegering av Finansdepartementets myndighet etter lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) til Skattedirektoratet

Fastsatt av Finansdepartementet 15. desember 2009 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) kap. 1-6, 8-11, 13-16 og 22.

Fastsatt av Finansdepartementet 15. desember 2009 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) kap. 1-6, 8-11, 13-16 og 22.

                                                          I

Finansdepartementets myndighet etter lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) til å gi forskriftsbestemmelser delegeres til Skattedirektoratet. Delegeringen omfatter ikke myndighet etter lovens kapittel 7, 12 og 17.

 
                                                          II

Vedtaket trer i kraft straks.

 

Tilhørende lov

Til toppen