Delegering av myndighet etter merverdiavgiftsloven § 19.3 første ledd

Fastsatt av Finansdepartementet 23. september 2009 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift § 19-3 første ledd


I

Finansdepartementets myndighet etter merverdiavgiftsloven § 19-3 første ledd delegeres til Skattedirektoratet. Delegasjonen omfatter myndighet til å avslå søknader og til å innvilge søknader dersom tilsvarende saksforhold ved en tidligere anledning har vært vurdert av departementet og departementet har innvilget fritak.

II

Delegeringen trer i kraft 1. januar 2010. 


 

Tilhørende lov

Til toppen