Delinnstilling av 14.06.02 fra Kvalitetsutvalget: "Førsteklasses fra første klasse"

Delinnstilling av 14.06.02 fra Kvalitetsutvalget: "Førsteklasses fra første klasse"

Det regjeringsoppnevnte utvalget (Kvalitetsutvalget) som skal vurdere innhold, kvalitet og organisering av grunnopplæringen, ble 4. desember 2001 bedt om å utarbeide en delinnstilling om kvalitetsvurdering i grunnopplæringen, herunder rapportering og oppfølging. Utvalgets mandat er referert i innstillingens avsnitt 1.9. Utvalget avga sin innstilling 14. juni 2002 under navnet "Førsteklasses fra første klasse". Utvalget foreslår at det etableres et nasjonalt vurderingssystem for grunnopplæringen. Det fremmes en rekke konkrete forslag det når det gjelder vurderingssystemets innhold, ansvarsdelingen mellom forvaltningsnivåene, samt organisering og ansvarsdeling på statlig nasjonalt/regionalt nivå. Utvalgets konkrete forslag er oppsummert i innstillingens kapittel 1. Innstillingen foreligger i en foreløpig utgave. Den endelige utgaven av innstillingen vil foreligge i løpet av kort tid.

Vedlegg: Delinnstilling, foreløpig utgave