Demensteam – oppgaver og utfordringer

En undersøkelse av demensteam og demenskoordinatorers rolle i norsk demensomsorg i 2011

Denne undersøkelsen, som er gjort på oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet, har gjort det mulig å få oppdatert kunnskap om hvordan demensteam og demenskoordinatorer i norske kommuner arbeider.

Undersøkelsen bygger på den nasjonale kartleggingen fra årsskiftet 2010-2011, og alle kommuner som der svarte positivt på at de enten hadde demensteam eller demenskoordinator, har blitt bedt om å fylle ut et spørreskjema for nærmere å kartlegge hvordan de arbeider. Fastleger i de samme kommunene ble bedt om å besvare et liknende spørreskjema om sin praksis med demensutredning og samarbeid med demensteamene.

Last ned rapporten "Demensteam – oppgaver og utfordringer" (pdf - 3 MB)