Den faglige organiseringen av musikkutdanningen

FRA VUGGE TIL PODIUM

UTREDNING OM DEN FAGLIGE ORGANISERINGEN AV MUSIKKUTDANNINGEN

Innstilling fra et utvalg oppnevnt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 2. juli 1998.

Utvalget som ble nedsatt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 2. juli 1998 for å foreta en helhetlig analyse av utdanningsløpene for musikkutdanningen fra grunnskolenivå til høgre utdanning leverer med dette sin innstilling.

Oslo, 1. juli 1999

Bjørn F. Boysen, leder Per Dahl Maj-Liss Grynning Mydske Kristiane Norvoll Even Ruud Randi Selvik Oddvin Vatlestad Kjetil Solvik, sekretær