Den moderne reisen - tilgjengelighet i kollektivtrafikken

Nordisk designkonkurranse, april - desember 2001.

Nordisk designkonkurranse, april – desember 2001:

Den moderne reisen - tilgjengelighet i kollektivtrafikken

Brosjyre - designkonkurranse

Mange har i dag ikke mulighet for å benytte de kollektive transportmidlene. Det gjelder blant annet mennesker med funksjonstap av ulike slag, men også småbarnsforeldre og en økende gruppe eldre.

For å utvikle det kollektive transportilbudet til en moderne måte å reise på, har det Nordiske Handikappolitiske Rådet og samferdselsministrene i Norden tatt initiativ til denne designkonkurransen. Transportmidler for så vel veg, skinner, vann og luft, som for billettsystemer og informasjon omfattes.

Hensikten er å stimulere til bedre tilgjengelighet til kollektivtrafikken, og målet er å få frem produkter som kan bidra til dette.

De nye produktene som utvikles skal kunne fungere sammen med eksisterende produkter slik at den positive reiseopplevelsen forbedres.

Den moderne reisen - avslutningskonferanseDen nordiske designkonkurransen er nå avsluttet, frist for å sende inn bidrag var 14. desember 2001. Vinnerne ble presentert på en avslutningskonferanse i Helsingfors, Finland 4. april 2002. Informasjon om avslutningskonferansen.

Pressemateriell fra avslutningskonferansen

OppstartskonferanseKonkurransen ble innledet med en inspirerende oppstartkonferanse 4. april 2001 på Dansk Design Senter i København. Informasjon om oppstartskonferansen.

Rapport fra åpningskonferansen

Mer informasjon finner du på det Nordiske Handikappolitiske Rådets hjemmeside: www.nsh.se

Se også DELTA-senterets hjemmeside www.delta.oslo.no/DeltaNett

VEDLEGG