Departementenes sektoransvar for forskning

Departementenes sektoransvar for forskning

Sluttrapport fra arbeidet med departementenes sektoransvar for forskning. Formålet med rapporten er tredelt:

  • Den skal reflektere diskusjonen og synspunktene som er kommet fram under arbeidet
  • Den skal være en veileder for departementenes styring av forskning
  • Den skal oppsummere og viderebringe forslag til nye oppgaver og framtidig arbeid innenfor området styring og finansiering av forskning.

Les rapporten i PDF-format.