Departementsboka

En orientering om arbeidet i departementene og om departementenes forhold til Regjering og Storting.

DEPARTEMENTSBOKA

En orientering om arbeidet i departementene og om departementenes forhold til Regjering og Storting

UTGITT AV ADMINISTRASJONSDEPARTEMENTET
3. UTG. REVIDERT DESEMBER 1994