Doha-runden

Doha-runden

WTO - Doha-rundenInformasjon om den pågående forhandlingsrunden i WTO og mandatet fra Ministerkonferansen i Doha, Qatar, i 2001. Norge deltar i forhandlinger på en rekke områder som landbruk, tjenester, markedsadgang for varer (inkl. fisk) og endringer av regelverket i WTO.