EBA 2000 - Utredning om helhetlig forvaltning av Forsvarets eiendommer, bygg og anlegg

EBA 2000 – Utredning om helhetlig forvaltning av Forsvarets eiendommer, bygg og anlegg

  1. Klikk her for å komme til oversikt over dokumentene i utredningen, med lenker til fulltekst: https://www.forsvarsbygg.no/no/publikasjoner/diverse-publikasjonar/