Elevers og læreres IKT-kompetanse

En undersøkelse om elevers og læreres IKT-kompetanse og deres egen vurdering av denne. Gjennomført våren 2002

Rapport

Elevers og læreres IKT –kompetanse

- en undersøkelse om elevers og læreres IKT-kompetanse og deres egen vurdering av denne

Gjennomført våren 2002.