En forstudie om havnestrukturen i Oslofjorden

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Rapport utarbeidet av en styringsgruppe med representanter fra Fiskeridepartementet, Oslo havnevesen og Grenland havnevesen - 25. mars 2002

En forstudie om havnestrukturen i Oslofjorden

Rapport utarbeidet av en styringsgruppe med representanter fra:

Fiskeridepartementet
Oslo havnevesen
Grenland havnevesen

25. mars 2002

( Hele rapporten i PDF-format)