Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

En framtid uten tobakk

Nasjonal strategi for arbeidet mot tobakksskader 2013-2016

Hvert eneste år dør over 5000 norske kvinner og menn av sykdommer som skyldes røyking. Tobakk er den viktigste enkeltårsaken til sykdom og død som kan forebygges. Nå lanserer regjeringen en ny nasjonal strategi for å forsterke innsatsen mot tobakkskader.

Forside tobakksstrategien

Hvert eneste år dør over 5000 norske kvinner og menn av sykdommer som skyldes røyking. Tobakk er den viktigste enkeltårsaken til sykdom og død som kan forebygges. Nå lanserer regjeringen en ny nasjonal strategi for å forsterke innsatsen mot tobakkskader.

Norge har kommet langt i arbeidet med å forebygge tobakksskader. Men fortsatt er tobakk den viktigste enkeltårsaken til dårlig helse og for tidlig død hos nordmenn.

Strategiens visjon er en framtid uten tobakk. For å oppnå dette må vi lykkes på to områder: Å legge til rette for at de som bruker tobakk velger å ta beslutningen om å slutte. Og å hindre at flere begynner.

Dette er målene for regjeringens arbeid mot tobakksskader innen 2016:

1. Unngå at unge begynner å røyke og snuse

 • Barn og unge som er født etter år 2000, skal ikke begynne å røyke eller snuse
 • Andelen barn og unge (16-24 år) som røyker daglig skal være under seks prosent.
 • Den kraftige økningen i daglig snusbruk blant barn og unge skal stanse. 

2. Motivere og tilby hjelp til snus- og røykeslutt

 • Andelen dagligrøykere i befolkningen (16-74 år) skal være under 10 prosent
 • Andelen i befolkningen som bruker snus daglig skal ikke være over åtte prosent.

3. Beskytte befolkningen og samfunnet mot tobakksskadene

 • Ingen barn skal utsettes for passiv røyking
 • Andelen gravide som røyker ved slutten av svangerskapet skal være under fire prosent. 

De viktigste virkemidlene for å nå disse målene er:

 • Fortsatt høye tobakksavgifter som gir høye utsalgspriser. Dette er særlig viktig for å hindre at barn og ungdom begynner å røyke og snuse.
 • Et godt faglig tilbudet om hjelp til tobakksavvenning. Dette tilbudet skal bli bedre og mer systematisk.
 • En streng tobakkskadelov som har som formål å redusere tilgangen på tobakk og beskytte befolkningen mot passiv røyking.
 • Massemediekampanjer mot tobakk for å advare mot tobakkens skadevirkninger.

Les hele strategien "En framtid uten tobakk" (pdf)