En ledende kompetansenasjon?

Behov og muligheter for en mer samordnet kompetansepolitikk

En sluttrapport fra Mønsterbryterne, et internt prosjekt i Utdannings- og forskningsdepartementet, som har laget en rapport om utfordringer for Norge som kompetansenasjon. Rapporten kommer med forslag til løsninger for en mer samordnet kompetansepolitikk.

En ledende kompetansenasjon?

Behov og muligheter for en mer samordnet kompetansepolitikk"

Et internt prosjekt (Mønsterbryterne) i Utdannings- og forskningsdepartementet har utarbeidet en  rapport som peker på utfordringer for Norge som kompetansenasjon, og foreslår løsninger for en mer samordnet kompetansepolitikk. Rapporten viser hvordan kompetansepolitikk har betydning for en rekke samfunnspolitiske utfordringer, og foreslår tre hovedstrategier for det videre arbeidet:

  1. Skape flere lærende virksomheter
  2. Bedre samhandling mellom arbeidsliv og utdanningssystem
  3. Skape et mer inkluderende kunnskapssamfunn

Regjeringen har gitt sin tilslutning til hovedelementene i rapporten.

 Klikk på denne lenken for å åpne rapporten