Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endring av børsforskriften - opphevelse

Forskrift om endring av børsforskrift 17. januar 1994 nr. 30

Fastsatt av Finansdepartementet 27. oktober 2005 med hjemmel i lov 17. november 2000 nr. 80 om børsvirksomhet m.m. (børsloven) § 5-7.

I

§ 10-3 første ledd annet punktum oppheves.

II

Forskriften trer i kraft straks.