Høyringssvar frå stig morten Kristensen

Dato: 15.02.2021

Svartype: Med merknad

Framleggets § 4, andre ledd bør endres. Teksten gir ikke gir et godt bilde av de samiske språkområdene i Nordland. Paragraf 4, først, tredje, fjerde, og femte ledd som framkommer i framlegget, anbefales uten anmerkninger. Følgende tekst foreslås:

Nordsamisk rettskriving skal brukast i Troms og Finnmark og i Nordland til Efjorden i Narvik kommune. Skoltesamiske stadnamn i Sør-Varanger kommune skal likevel følgje skoltesamisk rettskriving. Lulesamisk rettskriving skal brukast frå og med Efjorden i Narvik kommune og sørover til og med Sørfold kommune samt Kjerringøy i Bodø kommune. Samiske stadnamn frå Fauske kommune og Mistfjorden i Bodø kommune sørover til og med Meløy kommune samt Rana kommune nord for Langvatnet/Mo/Ranelva/Virvassåga skal følgje pitesamisk rettskriving. Samiske stadnamn i resten av Rana kommune og i Rødøy, Lurøy, Nesna og Hemnes kommune sør til Okstindbreen skal følgje umesamisk rettskriving. Sør for dette skal sørsamisk rettskriving brukast.

Resten av endringene i forskrift 23. mai 2017 nr. 638 om stadnamn tilrås uten bemerkninger