Høyringssvar frå Hemnes Umesamiske Forum

Dato: 15.03.2021

Svartype: Med merknad

Vedlagt pdf. Endringer i forskrift om stedsnavn.

Vedlegg