Høyringssvar frå Sandbakken Gård

Dato: 07.04.2021

Svartype: Med merknad

Sandbakken gård stiller seg bak Saltdal kommunes vedtak:

"Saltdal kommune ønsker å være tydelig på at Saltdal ligger innenfor pitesamisk språkkommune og fremmer følgende innstilling til høringa". Videre skriver Saltdal at "Lulesamisk rettskriving skal brukes fra og med Efjorden i Narvik kommune og sørover til og med Sørfold kommune samt Kjerringøy i Bodø kommune. Pitesamiske stedsnavn frå Saltdal kommune Fauske kommune og Mistfjorden i Bodø kommune sørover til og med Meløy kommune samt Rana kommune nord for Langvatnet/Mo/Ranelva/Virvassåga skal følge Pitesamisk rettskriving".

Sandbakken gård ligger midt i det pitesamiske området på norsk side, i Evenesdal i Saltdal. Tidligere ble området benyttet til pitesamisk reindrift. Etter tvangsflytting av nordsamiske brukere fra Karesuando opphørte svensk reindrift i området, og pitesamiske brukere ble avstengt fra de norske beiteområdene. Sandbakken gård har tette bånd til den pitesamsiske samebyen "Mavas-Luokta". Både gjennom slekt og familie, men også gjennom delte arbeidsoppgaver. Der samer fra Mavas-Luokta kom til Sandbakken for å hjelpe til med slåtta på sommeren, dro forfedre over til Mavas for å bistå i slakting og merking. På en slik måte oppsto det en symbiose mellom de tidligere driverne av Sandbakken gård og samer i Luokta-Mavas sameby.

Sandbakken gård ligger i pitesamisk område, og stedsnavn på eiendommen skal skrives på pitesamisk.

Med vennlig hilsen
Sandbakken gård v. Inge Sollund Ingvaldsen