Høringssvar fra Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage)