Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 131136

Dato: 24.11.2020

Merknad ordet Forutsatt en rekke vage antagelser om en mulig frihandelsavtale ?

Merknad en rekke finansielle institusjoner og banker opererer i Norge som NUF av ymse grunner. Effekten her vil være den motsatt dvs FUN dvs problemstillingen er snudd på hodet og det avgjørende her er hva GB er villige til å akseptere og ikke norsk praksis eller lovgivning

Vi foreslår at dere faktisk etter et år siden fratredenen setter dere inn i saken og går gjennom WTO avtalene

Vedlegg