Høringssvar fra Revisorforeningen

Dato: 26.11.2020

Revisorforeningen støtter lovforslaget. Vi mener at det så langt som mulig bør åpnes for at britiske statsborgere fortsatt kan være styremedlemmer i norske selskaper og stiftelser mv. uten at det er nødvendig å søke om dispensasjon.