Høringssvar fra NHO

Dato: 23.12.2020

NHO støtter forslagene i høringsnotatet.