Forsiden

Høringssvar fra Bjerkreim Kommune

Høyringssvar frå Bjerkreim kommune

Dato: 16.06.2017

Svartype: Uten merknad

Bjerkreim kommune har ikkje merknader til forslaget.

Det er imidlertid viktig å sikra at praktisering av regelverket bidrar til enkel arbeidsfordeling mellom spesialist- og primærhelsetenesta.