Høringssvar fra Helse Fonna

Høyringssvar - Endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften mv

Dato: 05.07.2017

Svartype: Uten merknad

Helse Fonna har hatt endring i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften mv på høyring i eigen organisasjon, og har ingen merknadar til endringsforslaget.