Høringssvar fra Farmaøsytisk Institutt UiO

Støtter forslaget

Dato: 03.07.2017

Svartype: Med merknad

Vi støtter forslaget og har som eneste merknad, at vi synes det er meget bra, at det i henhold til § 7.2 kan gis tilskudd til legemidler uten markedsføringstillatelse ved mangelsituasjoner.