Høringssvar fra Drammen kommune

Endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften mv

Dato: 22.06.2017

Svartype: Med merknad

1) Drammen kommune støtter behovet for klare rundskriv, flytskjema og annen veilednings materiale og i tillegg en forenkling av forskriftsteksten for paragraf 3.

 

Nye paragraf 3 er tunglest og vanskelig å tolke selv for folk med legemiddelkompetanse over gjennomsnittet. Forskrivende leger flest vil få problemer med å lese og tolke teksten riktig. Det er brukt 6 A4 sider tekst i høringsnotat for å belyse og forklare paragrafteksten. Det kommer heller ikke helt klar frem hvordan gamle innvilgete søknader på 3a og 3b videreføres. Det er også viktig med automatisering og integrering mot legens journalsystemer. Høringsnotat 8.4.2 om forhåndsgodkjent preparat som likevel krever individuell søknad virker vanskelig å forstå og tolke. Dette er heller ikke nevnt i den nye foreslåtte paragraf 3.

2) Drammen kommune foreslår at avvikling av enmånedsreglen får en overgangsperiode på 3 år. På den måten kan man høste erfaring med overføring av finansieringsansvar til spesialisthelsetjenesten og praktiske konsekvenser for pasienter.

 

Vedlegg