Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endringsforskrift om innsending av årsregnskap mv.

Forskrift om endring av forskrift 16. desember 1998 nr. 1234 om innsending av årsregnskap m.v. til Regnskapsregisteret og rett til innsyn i årsregnskap m.v.

Forskrift om endring av forskrift 16. desember 1998 nr. 1234 om innsending av årsregnskap m.v. til Regnskapsregisteret og rett til innsyn i årsregnskap m.v.

Fastsatt av Finansdepartementet 13. juli 2005 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) §§ 8-1, 8-2 og 8-3.

I

§ 1-1 første ledd første punktum skal lyde:

Plikten til å sende inn årsregnskap mv. til Regnskapsregisteret etter regnskapsloven § 8-2 gjelder ikke for regnskapspliktige som nevnt i lovens § 1-2 første ledd nr. 4, nr. 6 til 9, nr. 11 og nr. 13 når disse faller inn under definisjonen av små foretak.

II

Forskriften trer i kraft straks.