Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endringsforskrift - gjennomføring av markedsmisbruksdirektivet mv.

Forskrift om endring av forskrift 1. juli 2005 om ikrafttredelse av lov 4. mars 2005 nr. 11 om endringer i verdipapirhandelloven og enkelte andre lover (gjennomføring av markedsmisbruksdirektivet mv.) del I, II og IV

Forskrift om endring av forskrift 1. juli 2005 om ikrafttredelse av lov 4. mars 2005 nr. 11 om endringer i verdipapirhandelloven og enkelte andre lover (gjennomføring av markedsmisbruksdirektivet mv.) del I, II og IV

Fastsatt av Finansdepartementet 12. juli 2005 med hjemmel i lov 4. mars 2005 nr. 11 del VI, jf. kgl.res. 24. juni 2005.

I

Nytt annet ledd skal lyde:

Dette gjelder ikke lov 4. mars 2005 nr. 11 om endringer i verdipapirhandelloven og enkelte andre lover (gjennomføring av markedsmisbruksdirektivet mv.) del I § 8-13.

II

Forskriften trer i kraft straks.