Endringslov til åndsverkloven mv.

LOV 20. desember 2018 nr. 120 om endringer i åndsverkloven mv. (portabilitet av nettbaserte innholdstjenester mv.)

Loven trer i kraft fra 1. august 2019.

Se loven på lovdata.no