Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endringslov til eiendomsmeglingsloven

Lov om endringer i lov 16. juni 1989 nr. 53 om eiendomsmegling

Lovendringene trer i kraft fra det tidspunkt Kongen bestemmer.1 De enkelte bestemmelser kan settes i kraft til ulik tid. Personer og foretak som har betydelig eierandel i eiendomsmeglingsforetak når lovendringene trer i kraft, og som ikke anses egnet som eiere i henhold til § 2-1 femte ledd kan fortsette som eiere i inntil ett år etter ikrafttredelsestidspunktet. Kongen kan gi forskrift om overgangsbestemmelser.

Les loven på Lovdata

Vi henviser til Lovdata for fullstendig oversikt over forskrifter.