Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endringslov til finansieringsvirksomhetsloven (2003-06-20-42)

Lov om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner og i enkelte andre lover (eierkontroll i finansinstitusjoner)

Loven trer i kraft fra det tidspunkt Kongen bestemmer. De enkelte bestemmelser kan settes i kraft til ulik tid. Kongen kan gi forskrift om overgangsbestemmelser.

Les loven på Lovdata

Vi henviser til Lovdata for fullstendig oversikt over forskrifter.