Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endringslov til finansieringsvirksomhetsloven (2005-06-10-43)

Lov om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven), lov 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon mv. av finansinstitusjoner og i enkelte andre lover (finansgrupper, obligasjoner med pant i utlånsportefølje og skadeforsikringsselskapenes garantiordning).

I lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet gjøres følgende endring: Kapittel 9 Garantiordninger oppheves. I lov 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner gjøres følgende endringer: Lovens tittel skal lyde: Lov 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker, forsikringsselskapenes garantiordninger og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner. Nytt kapittel 2A. Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. Kongen kan sette i kraft de ulike bestemmelsene til forskjellig tid. Kongen kan gi overgangsregler.

Les loven på Lovdata

Vi henviser til Lovdata for fullstendig oversikt over forskrifter.