Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endringslov til finansloven

Lov om endringer i finansieringsvirksomhetsloven, verdipapirhandelloven og i enkelte andre lover (nytt kapitaldekningsregelverk)

I lov 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker gjøres følgende endring: § 25 oppheves. I lov 24. mai 1961 nr. 2 om forretningsbanker gjøres følgende endring: § 21 første til tredje ledd oppheves. Gjeldende fjerde ledd blir nytt første ledd. I lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) gjøres følgende endringer: § 2-9, Ny § 2-9 a, Ny § 2-9 b, Ny § 2-9 c, Ny § 2-9 d, § 3-17 oppheves. I lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel gjøres følgende endringer: § 8-10, Ny § 8-10 a, Ny § 8-10 b, Ny § 8-10 c, Ny § 8-10 d, Ny § 8-10 e. Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.

Les loven på Lovdata

Det er ikke publisert noen forskrifter til denne loven på Lovdata.