Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endringslov til fjerningsutgiftsfordelingsloven

Lov om endringer i lov av 25. april 1986 nr. 11 om fordeling av utgifter til fjerning av innretninger på kontinentalsokkelen.

I lov av 25. april 1986 nr. 11 om fordeling av utgifter til fjerning av innretninger på kontinentalsokkelen gjøres følgende endringer i Overgangsbestemmelse til § 2: Når inntektsår før 1992 inngår ved beregningen av statens prosentvise andel av fjerningsutgiftene etter lov om fordeling av utgifter til fjerning av innretninger på kontinentalsokkelen § 2, anvendes rettighetshaverens beregningsgrunnlag for skatt som nevnt i statsskattevedtaket for 1984 § 3 VII bokstav b som skattegrunnlag.

Les loven på Lovdata

Det er ikke publisert noen forskrifter til denne loven på Lovdata.