Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endringslov til folketrygdloven

Lov om endringar i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

I lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd gjerast følgjande endringar: § 3-15 andre ledd ny bokstav e, § 23-3 andre ledd nr. 1 bokstav a, Endringa under I tek til å gjelde straks, og får verknad frå og med 1. juni 2006. Endringa under II tek til å gjelde straks, og får verknad frå og med 1. juli 2006. Endringane under III tek til å gjelde straks, og får verknad frå og med inntektsåret 2007.

Les loven på Lovdata

Det er ikke publisert noen forskrifter til denne loven på Lovdata.