Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endringslov til forsikringsvirksomhetsloven (2004-12-10-80)

Lov om endringer i forsikringsvirksomhetsloven m.m. (livsforsikringsvirksomhet)

I lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet gjøres følgende endringer: § 1-1 nytt siste ledd. Kongen kan gi nærmere regler om takseringstjenester i skadeforsikringsselskaper. § 2-1 nytt annet ledd, § 8-4, § 8-4. (gjenforsikring) Et livsforsikringsselskap skal til enhver tid ha gjenforsikring som er betryggende sett i forhold til selskapets risikoeksponering og dets økonomiske stilling. Styret skal sørge for at det foreligger oppdaterte retningslinjer for arten og omfanget av selskapets gjenforsikringer og for at disse blir fulgt opp. Nytt kapittel 8a.

Les loven på Lovdata

Vi henviser til Lovdata for fullstendig oversikt over forskrifter.