Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endringslov til sentralbankloven m.fl.

Lov om endringer i sentralbankloven og finansieringsvirksomhetsloven og om opphevelse av valutareguleringsloven og penge- og kredittreguleringsloven

Lov 14. juli 1950 nr. 10 om valutaregulering oppheves. Lov 25. juni 1965 nr. 2 om adgang til regulering av penge- og kredittforholdene oppheves. I lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet (sentralbankloven) gjøres følgende endringer: Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.1 De enkelte bestemmelser i loven kan settes i kraft til ulik tid. De enkelte bestemmelser i lov 14. juli 1950 nr. 10 om valutaregulering og i lov 25. juni 1965 nr. 2 om adgang til regulering av penge- og kredittforholdene kan oppheves til ulik tid. Kongen kan gi overgangsregler.

Les loven på Lovdata

Vi henviser til Lovdata for fullstendig oversikt over forskrifter.