Etatsgjennomgang av Norges geologiske undersøkelse

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

(I PDF-format)

Klikk her for å komme til dokumentet.