Rapporter fra EU-delegasjonen 2023

EU-delegasjonens halvårsrapport om forbruker-, oppvekst- og likestillingssaker

I denne halvårsrapporten kan du blant annet lese om to nye lovforslag som ble lagt frem på forbrukerfeltet innenfor EUs sirkulærøkonomiambisjoner. På oppvekstfeltet har EU-systemet blant annet begynt å se nærmere på barns vern i det digitale. På likestillingsfeltet har likelønnsdirektivet trådt i kraft, i tillegg til at EU har tiltrådt deler av Istanbulkonvensjonen. Rapporten trekker på tidligere innrapporteringer fra EU-delegasjonen.

Forbruker-, oppvekst- og likestillingsråd ved EU-delegasjonen, Marie Osnes, oppsummerer den siste utviklingen på forbruker-, oppvekst- og likestillingsfeltet i EU i sin rapport for 1. halvår 2023.

I første halvdel av 2023 er det fortsatt stor oppmerksomhet i EU rundt temaer som energi, inflasjon og økte levekostnader, men diskusjonene har beveget seg i retning av andre mer langsiktige konsekvenser. Konsekvensene av krigen i Ukraina har i en bredere forstand endret det geopolitiske bildet og har endret relasjoner til Russland, endret syn på Kina, men også etterdønninger etter pandemien har gitt en utvidet forståelse av kriseberedskap i Europa og EU. Normer, demokrati, og hvordan vi kan gjennomføre det grønne skiftet og digital omstilling i langvarige krisetider. Det større geopolitiske bildet har likevel ikke i nevneverdig grad påvirket gjennomføring av sakene på forbruker-, oppvekst- og likestillingsfeltet, som blir omtalt i halvårsrapporten.

Les hele halvårsrapporten her.