EU-kommisjonen forbereder ny helsestrategi

EU-kommisjonen gjennomfører en åpen høring om ny helsestrategi for EU-landene fram til 12. februar 2007.

EU-kommisjonen forbereder ny helsestrategi

Selv om EUs medlemsstater har hovedansvaret for tiltak på helseområdet, har EU-kommisjonen et ansvar for å iverksette tiltak som komplementerer medlemsstatenes, for eksempel knyttet til flernasjonale helsetrusler, pasientmobilitet og reduksjon i ulikheter i helse. EU-kommisjonen forbereder nå utvikling av en ny helsestrategi, som etter planen skal legges fram sommeren 2007.

Kommisjonen har lagt fram et diskusjonsnotat der operasjonelle aspekter ved helsestrategien drøftes. Innspill til diskusjonsnotatet kan sendes til EU-kommisjonen fram til 12. februar 2007.

Mer informasjon på EU-kommisjonens nettsider