Evaluering av apotekloven og indeksprissystemet

Evaluering av apotekloven og indeksprissystemet

ECON Analyse har foretatt en evaluering av apotekloven og indeksprissystemet på oppdrag fra Helsedepartementet.

Rapporten foreligger her i pdf-format