Evaluering av apotekloven og indeksprissystemet

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Evaluering av apotekloven og indeksprissystemet

ECON Analyse har foretatt en evaluering av apotekloven og indeksprissystemet på oppdrag fra Helsedepartementet.

Rapporten foreligger her i pdf-format