Evaluering av arbeidstidsavtalen

Evaluering av arbeidstidsavtalen

Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt August 2000 av Utdannings- og forskningsdepartementet, Norsk Lærerlag, Lærerforbundet, Skolenes landsforbund og fylkeskommunene.

Rapport fra arbeidsgruppen

(rapporten er i ppt-format)